Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitfasering 'UWV-portaal voor Gemeenten'

Een groot aantal gemeenten maken gebruik van het UWV-portaal voor Gemeenten om gegevens binnen de samenwerking van de arbeidsmarktregio's te delen. Het UWV-portaal voor Gemeenten bereikt echter het einde van zijn levensduur en zal daarom vanaf 1 januari 2026 niet meer beschikbaar zijn. In de komende jaren wordt het portaal geleidelijk afgeschaft. Dit wordt uitfasering genoemd.

Gezocht: leden begeleidingscommissie uitfasering UWV-portaal voor Gemeenten

Een projectteam van UWV en VNG heeft een aantal oplossingsrichtingen en handreikingen ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de uitfasering van het UWV-portaal. Om ervoor te zorgen dat die aansluiten bij de dagelijkse praktijk is er een speciale begeleidingscommissie. Deze commissie toetst de deelproducten en beoordeelt of ze daadwerkelijk bruikbaar zijn voor de gemeenten en arbeidsmarktregio’s. 
Meer informatie en opgeven voor de begeleidingscommissie

Waarom wordt het UWV-portaal voor Gemeenten uitgefaseerd?

Het UWV-portaal voor Gemeenten is de beveiligde digitale omgeving waarin een aantal UWV-applicaties wordt ontsloten zoals Sonar en WBS. Het portaal is vanaf 1 januari 2026 niet meer beschikbaar. De belangrijkste reden om te stoppen is dat het portaal al geruime tijd bestaat, wat bij een aantal applicaties goed te zien is. De software is verouderd en past niet meer bij de dienstverlening van nu. Om te zorgen voor een soepele overgang, wordt het portaal de komende jaren uitgefaseerd.

Met ingang van 2026 zijn gemeenten en ketenpartners zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een andere oplossing. Dat hoeven zij niet alleen te doen, want gemeenten kunnen hierbij samen optrekken. De gemeenten worden ook ondersteund door de Programmaraad, de VNG en UWV

Welke applicaties betreft het?

 Sonar Klantvolgsysteem waarin UWV en gemeenten in de regio een breed palet aan gegevens van werkzoekenden kunnen vastleggen
WBS Landelijk dekkende systeem met informatie over werkgevers en vacatures (uit werk.nl) 
Werk.nl Beheermodule voor inzicht in de cv’s en vacatures en werkgevers
Gemeente Informatie Portaal Het portaal waar geautoriseerde gebruikers standaard managementrapportages kunnen vinden
Gemeenschappelijke samenwerkings- en documentatieomgeving (GSDO) Een pagina waar geautoriseerde gebruikers handleidingen van de UWV-applicaties, toolkits, release informatie, nieuws en andere informatie kunnen vinden. Voor de specifieke regionale informatie of om zelf regionale documenten te kunnen delen, kunnen de gebruikers terecht op de afgeschermde regiopagina’s.
Kandidatenverkenner Banenafspraak (KVB) Een applicatie op werk.nl waarmee werkgevers aan kunnen geven dat ze in contact willen komen met mensen die onder de Banenafspraak vallen
KlantOntvangstSysteem (KOS) Het aanmeldsysteem van UWV voor cliënten

Wat kan je doen als voorbereiding op de uitfasering?

Je kunt zelf aan de slag door in gesprek te gaan met de ketenpartners in jouw regio. Wat betekent de uitfasering voor jouw regio en de ketenpartners binnen jouw regio? Waar gaan de gaten ontstaan? Wie gaat wat missen?

Tegelijkertijd biedt de uitfasering ook kansen. Het biedt de mogelijkheid tot een heroriëntatie op de arbeidsmarktregio. Wat is de visie van jouw regio op de toekomstige arbeidsmarkt? Welke samenwerking past daarbij? Welke ketenpartners zijn van belang bij de samenwerking? Hoe kan die samenwerking het beste worden ondersteund? Ga je als gemeenten gezamenlijk op zoek naar één nieuw systeem of kiest ieder voor een eigen systeem? En wat betekent dat voor de uitvoering en eventuele gezamenlijke dienstverlening? Zomaar een paar vragen die kunnen leiden tot een juiste keuze van systemen. Door hier vroegtijdig mee bezig te zijn wordt duidelijk wat je kunt doen. 

Vragen?

Heb je vragen? Neem eens een kijkje in de Q&A uitfasering UWV-portaal, misschien staat jouw vraag erbij. Mocht dat niet zo zijn dan kun je contact opnemen via um@vng.nl en samenwerkinggemeenten@uwv.nl.

Ondersteuning door Programmaraad

Als Programmaraad zijn we intensief betrokken bij de voortgang, ontwikkelingen en informatieverstrekking over de uitfasering van het UWV-portaal voor Gemeenten en SW-bedrijven. Door het delen van informatie aan de hand nieuwsberichten, informatie/kennisbijeenkomsten, webinars en op de website draagt de Programmaraad bij aan de bewustwording en het urgentiegevoel binnen de arbeidsmarktregio. En dat in de arbeidsmarktregio het gesprek kan worden gevoerd over welke kant zij op willen bewegen en wat dit betekent.

Gerelateerde onderwerpen