Programmaraad

Block

Programmaraad

Alexandra Bartelds

Divosa Directeur

Gert-Jan Bakker

VNG Teamleider Inclusieve Samenleving

Erik Dannenberg

Divosa Voorzitter

Arend Pieterse

Cedris Waarnemend directeur

Tof Thissen

UWV WERKbedrijf Algemeen Directeur

Jeroen van der Geest

Cedris Vicevoorzitter

David van Maanen

Sociale Dienst Drechtsteden Directeur

Guus van Weelden

UWV lid Raad van Bestuur
Block

Programmaraadteam

Hiske Andriessen

Projectleider Werkzoekendendienstverlening
06 8291 0139

Pearl Hartgers

Projectleider Samenwerking GGZ en W&I en Communicatieadviseur
06 2158 0029

Frauke van Iperen

Programmasecretaris
06 2463 7164

Maria Krikken

Projectondersteuner
06 1211 2344
Margreet Mook

Margreet Mook

Projectleider Praktijkleren
06 1264 7124

Gerlinde Scheper

Projectleider Regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling
06 5263 9506

Tanja Willemsen

Projectleider Werkgeversdienstverlening
06 2241 8114
Block