Programmaraad

Block

Programmaraad

Margreet van Driel Hiemstra

Voorzitter - VNG Wethouder gemeente Zoetermeer

Alexandra Bartelds

Divosa Directeur

Tof Thissen

UWV WERKbedrijf Algemeen Directeur

David van Maanen

Sociale Dienst Drechtsteden Directeur

Dineke ten Hoorn Boer

Dienst Soc.Zaken & Werkgel. gem. Den Haag Algemeen Directeur

Erik Dannenberg

Divosa Voorzitter

Fred Paling

UWV voorzitter Raad van Bestuur

Jan-Jaap de Haan

Cedris Directeur

Egbert Lichtenberg

Cedris Bestuurslid vice-voorzitter

Guus van Weelden

UWV lid Raad van Bestuur

Gert-Jan Bakker

VNG Teamleider Inclusieve Samenleving
Block

Programmaraadteam

Hiske Andriessen

Projectleider Werkzoekendendienstverlening
06 8291 0139

Gerlinde Scheper

Projectleider Regelluwe dienstverl. en gegevensuitwisseling
06 5263 9506

Pearl Hartgers

Projectleider Samenwerking GGZ en W&I en Communicatieadviseur
06 2158 0029

Maria Krikken

Projectondersteuner
06-1211 2344

Martine Breedveld

Projectleider Samenwerking in de keten en tussen domeinen

Frauke van Iperen

Programmasecretaris
06 2463 7164

Tanja Willemsen

Projectleider Werkgeversdienstverlening
06 2241 8114
Block