Programmaraad

Block

Programmaraad

Margreet van Driel Hiemstra

Voorzitter - VNG Wethouder gemeente Zoetermeer

Alexandra Bartelds

Divosa Directeur

Tof Thissen

UWV WERKbedrijf Algemeen Directeur

David van Maanen

Sociale Dienst Drechtsteden Directeur

Dineke ten Hoorn Boer

Dienst Soc.Zaken & Werkgel. gem. Den Haag Algemeen Directeur

Erik Dannenberg

Divosa Voorzitter

Fred Paling

UWV voorzitter Raad van Bestuur

Jan-Jaap de Haan

Cedris Directeur

Guus van Weelden

UWV lid Raad van Bestuur

Gert-Jan Bakker

VNG Teamleider Inclusieve Samenleving

Jeroen van der Geest

Cedris bestuurslid
Block

Programmaraadteam

Hiske Andriessen

Projectleider Werkzoekendendienstverlening
06 8291 0139

Gerlinde Scheper

Projectleider Regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling
06 5263 9506

Pearl Hartgers

Projectleider Samenwerking GGZ en W&I en Communicatieadviseur
06 2158 0029

Maria Krikken

Projectondersteuner
06 1211 2344

Isabella de Kroon

Projectleider Samenwerking in de keten en tussen domeinen
06 5083 7876

Frauke van Iperen

Programmasecretaris
06 2463 7164

Tanja Willemsen

Projectleider Werkgeversdienstverlening
06 2241 8114
Margreet Mook

Margreet Mook

Projectleider Praktijkleren
06 1264 7124
Block