Programmaraad

Het terrein van werk en inkomen is flink in beweging. Arbeidsmarktregio's staan voor de opgave  meer mensen aan het werk te helpen. Programmaraad waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt hen hierbij. 

Arbeidsmarktregio’s staan voor de opgave om krachten te bundelen met als doel de optimale match te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden. Daarbij is het belangrijk om over de gemeentegrenzen heen te kijken en de samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio's te stroomlijnen en te optimaliseren. Zo ontstaat er tussen alle betrokken partijen meer verbinding en vertrouwen en komen vraag en aanbod beter bij elkaar. Er komt meer inzicht in wat werkgevers nodig hebben en welke talenten en competenties werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt) hebben. Dit maakt het voor UWV, gemeenten en SW-bedrijven gemakkelijker om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren en goed invulling te geven aan de verplichtingen die de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de Wet SUWI met zich meebrengen. 

Concrete steun

Bent u werkzaam in een arbeidsmarktregio bij UWV, een gemeente of een SW-bedrijf en wilt u de dienstverlening verbeteren of loopt u ergens tegenaan in de regionale samenwerking? Werkt bepaalde regelgeving in de praktijk niet goed? Of wilt u weten hoe een andere regio bijvoorbeeld het werkgeversservicepunt inricht?

In al dat soort gevallen kunnen we u van dienst zijn. Door direct antwoord te geven op uw vraag, door langs te komen voor een review, door u met anderen in contact te brengen, of door bepaalde vraagstukken op landelijk niveau aan te kaarten om de systemen beter werkend te krijgen. Omdat we mede onderdeel zijn van het sociaal domein, hechten we belang aan het ondersteunen van uw doelstelling de regio. 

Meer weten en meer vertellen

  • In ons Jaarplan 2019 (pdf, 1.2 MB) leest u meer over onze vier programmalijnen: algemene ondersteuning - de menukaart van de Programmaraad, Werkgeversdienstverlening, Werkzoekendendienstverlening en Brede Professionalisering. We betrekken de sociale partners bij het vormgeven van onze ondersteuning in het sociaal domein.
  • Verder kunt u op onze bovenregionale bijeenkomsten en Praktijkdagen netwerken, uw expertise delen, ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen en verdiepen op thema’s die voor u van belang zijn.

Wilt u meer informatie, heeft u een dilemma of een vraag? Wilt u een mooi initiatief of (praktijk)ervaring delen? Wij horen het graag van u. Neem hiervoor contact op met de Programmaraad via info@samenvoordeklant.nl.

Programmaraad

Programmaraadbureau