Jobcarving banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019
Omschrijving: 

Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers die hiermee aan de slag gaan, zijn ondersteunende voorzieningen beschikbaar.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Bedrijfsadvies door UWV over jobcarving kost werkgevers die interesse hebben om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen niets. Ook HR-adviesorganisaties, re-integratie partijen en SW-bedrijven bieden dienstverlening aan op het gebied van jobcarving (en functiecreatie).

Doelstelling: 

De Participatiewet stimuleert werkgevers banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Jobcarving – en functiecreatie biedt daarvoor waardevolle mogelijkheden. 

Algemene informatie: 

Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. In de praktijk blijkt vaak dat zij veel taken wel kunnen uitvoeren, maar enkele deeltaken niet. Na herverdeling hoeft dat vaak geen probleem te zijn. Werkgevers kunnen jobcarving ook gebruiken om tekorten aan geschikt personeel voor bepaalde functies op te lossen.

Werkgevers die banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Bedrijfsprocessen van een werkgever worden doorgelicht en mogelijkheden voor herontwerp in beeld gebracht. Binnen het regionale Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over deze vorm van werkgeversdienstverlening en op welke manier die wordt aangeboden.

Jobcarving is wat anders – en minder complex – dan functiecreatie. Bij jobcarving wordt een bestaande functie aangepast en verrichten mensen met een beperking deeltaken. Bij functiecreatie wordt een organisatie of heel werkproces ‘doorgelicht’ om mogelijkheden te onderzoeken voor werkzaamheden voor mensen met een beperking. Er moet dan ook een businesscase gemaakt worden om het financieel rond te krijgen.

In de praktijk worden de termen jobcarving, functie creatie en tegenwoordig ook jobcrafting veelal door elkaar gebruikt. Lees daarom ook de informatie onder functiecreatie voor meer handvaten en goede voorbeelden.

Werkwijze

Jobcarving gaat meestal uit van een bestaande functie en een specifieke (potentiële) werknemer met een arbeidshandicap die niet in staat is om alle taken die formeel bij de functie behoren zelfstandig uit te voeren, maar wel een groot deel. Men kijkt dan of die enkele taken door een herschikking van taken door anderen gedaan kan worden. Op basis van de competenties van de werknemer met een arbeidshandicap wordt zo een bestaande functie ‘gecarved’ (bijgeschaafd) zodat deze wel past.

Publieke en private partijen die zich bezighouden met de re-integratie van mensen met een arbeidshandicap of andere beperking maken gebruik van dit instrument. Zij hebben zicht op kandidaten die mogelijk in aanmerking komen voor specifieke functies.

De sollicitatie bijsluiter Wajong over type handicap in relatie tot arbeid, kan werkgevers helpen een beeld te vormen van het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidshandicap en jobcarving.

Meer goede praktijkvoorbeelden van jobcarving zijn te vinden op en op de AWVN-site Inclusief Werkgeven  

Mooi Werk Tool

TNO en Universiteit Twente hebben een methode ontwikkeld waarmee werknemers zelf aan hun functie kunnen sleutelen: de Mooi Werk Tool. Dat kan een medewerker zelf, met zijn eigen functie, of in een team. De methode komt er in het kort op neer dat medewerkers hun eigen functie verdelen in soorten taken. Elk onderdeel van de functie krijgt zo een label: het is een mooie taak, of een lege taak of een lastige taak. Vervolgens is de vraag: hoe pas je de delen zo in, individueel of in het team, dat de beste match ontstaat en dat het juiste werk bij de juiste persoon terechtkomt? De te behalen doelstelling van de afdeling moet bij het toepassen van deze methode voorop staan, anders werkt het niet.

Betrokken organisaties

UWV, regionale Werkgeversservicepunten, SW-bedrijven, SBCM en private partners als HR- leverancier, uitzendbureau of re-integratiebedrijf.

Contact: 

Werkgevers kunnen voor bedrijfsadvies over jobcarving kosteloos terecht UWV, inclusievearbeidsorganisatie@uwv.nl.

Een overzicht van sociale werkbedrijven die werkgevers kunnen ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten is te vinden op Onbeperktondernemen

Naast ondersteuning vanuit publieke organisaties zijn er ook private organisaties die kunnen helpen bij het werven van geschikte werknemers met een arbeidsbeperking; denk aan gespecialiseerde re-integratiebureaus, of detacheringsorganisaties.

Een overzicht van alle (aangesloten) private bemiddelaars is te vinden bij koepelorganisaties als OVAL www.oval.nl, of ABU www.abu.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.