Intervisie en kennisdeling

Het ministerie van SZW biedt ondersteuning aan medewerkers van arbeidsmarktregio’s en heeft hiervoor vier ondersteuningstrajecten ingericht. Eén van deze trajecten is ‘intervisie en kennisdeling’. Hiermee wil SZW de gecoördineerde werkgeversdienstverlening blijvend verbeteren en de samenwerking in de arbeidsmarktregio optimaliseren.

Lysias Advies en Maatschap voor Communicatie voeren deze intervisie en kennisdeling uit, in nauwe samenwerking met de Programmaraad. De afgelopen maanden hebben we onder medewerkers van de arbeidsmarktregio de behoefte gepeild aan intervisie en kennisdeling. 

Wat doen we?

De uitkomsten van de behoeftepeiling laten weinig aan de verbeelding over: er is veel behoefte aan intervisie en het toepassen van best-practices. 

Wat we doen:

  • Best-practice van de maand: we maken goede praktijkvoorbeelden die zijn verzameld toepasbaar: wat houdt het praktijkvoorbeeld in? Wat is er voor nodig (geweest) om dit initiatief te realiseren? Wat is de impact op mijn eigen organisatie als wij ook op deze manier willen gaan werken? Wat moeten we dan organiseren? Welke tools kunnen we gebruiken? En wat kost het? We werken deze praktijkvoorbeelden uit. Dat doen we met de regio waar deze best-practice is ontwikkeld en de regio’s die geïnteresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Hallo-Werk, Post-NL en de Toolkit max WW zijn de best-practices die als eerste breed toepasbaar worden gemaakt. 

Ben je geïnteresseerd in een best-practice en/of kun je ondersteuning gebruiken bij het toepassen in je eigen regio? Neem contact op via onderstaand formulier. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

  • Intervisie: We starten landelijke en regionale intervisiegroepen: voor managers, voor beleidsmedewerkers en voor account/klantmanagers. Intervisie is een methode waarmee collega's / vakgenoten elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Deelnemers aan intervisie behandelen problemen die zich in hun eigen praktijk voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties, maar ook vragen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Deelname aan intervisie gebeurt altijd op vrijwillige en gelijkwaardige basis in een veilige setting.

Er is ruimte voor 8 deelnemers per groep. Iedere sessie duurt 2 uur. De locatie wordt zo centraal mogelijk gekozen in Zuid, Midden, Noord. 
Ben je geïnteresseerd in intervisie? Meld je dan hieronder aan. De eerste intervisiegroep voor managers is al gestart in Zuid-Nederland. 

Intervisie en best-practice

To prevent automated spam submissions leave this field empty.