Nieuws uit den lande

Pagina's

05 maart 2019
De gemeente Almere wil veel nauwer gaan samenwerken met de beschermingsbewindvoerders om mensen met schulden weer een perspectief te bieden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente  met Coomans Bewindvoering, De Schakel Bewindvoering, Humanitas Inkomensbeheer, Obin Bewindvoering, ZEKER Financiële Zorgverlening, MDF Flevoland, BCN-Almere, PLANgroep, en De Schoor het convenant Samen Verder getekend.
06 maart 2019
ALMELO -  Van de mensen die met een arbeidsactiveringscontract bij de sociale werkvoorziening Soweco krijgt een aantal alsnog een participatiebonus. Dat meldt het raadslid Geerdink van de PvdA-fractie Almelo. Geerdink wijst erop dat vragen van haar fractie leidden tot een onderzoek in het Soweco-bestand  naar participatieplaatsen.
06 maart 2019
Deze maand is het 21 jaar geleden dat mijn vader plotseling en veel te jong overleed. Hoe lang geleden het ook is, dit blijft altijd een moeilijke periode voor mij. Mijn vader was een zeer intelligente man. Hij had alleen het 'geluk' dat hij door omstandigheden op de wereld kwam met ongelooflijk slecht functionerende ogen. Dusdanig slecht dat het eigenlijk voor hem onmogelijk was om toentertijd in de maatschappij goed te kunnen functioneren.
06 maart 2019
Uit cijfers van het CBS bleek onlangs dat de langdurige werkloosheid afneemt. Goed nieuws uiteraard, maar dit geldt niet voor iedereen. De 41-jarige Anneriet Heemskerk uit Gouda zit al bijna twee jaar werkloos thuis, maar negatief is zij niet. Deze periode heeft haar veel gebracht en mede door haar rol als vrijwilliger bij DeBroekriem zit ze nu vol zelfvertrouwen.
06 maart 2019
Bij het opstellen van de jaarrekening van de gemeente Wierden is gebleken dat het geraamde budget op het sociaal domein is overschreden. Dinsdagavond is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Hoe hoog de financiële tekorten precies zijn, moet blijken uit de definitieve jaarrekening. Deze wordt op dit moment opgesteld. Het is nu nog niet duidelijk of de tekorten opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting.
04 maart 2019
Taalpact tegen laaggeletterdheid De gemeenten in de regio AV hebben samen met sociale werkvoorziening Avres, het Da Vinci College, Bibliotheek AanZet en Stichting Lezen en Schrijven een werkatelier georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst op 28 februari hebben 6 ervaringsdeskundigen hun verhaal verteld over laaggeletterdheid.
04 maart 2019
Staatssecretaris Van Ark wil met gemeenten in gesprek over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de tegenprestatie voor een uitkering bij vluchtelingen. Ze overwoog al eens om gemeenten die niet streng genoeg zijn te straffen.
04 maart 2019
Sociaal Werk Nederland vindt het onbegrijpelijk dat er opnieuw minder geld naar de Wm gaat. Dat gaat gepaard met bezuinigen op sociaal werk, waardoor de ondersteuning van tienduizenden inwoners niet van de  grond komt..  Uit onderzoek van BDO naar de solvabiliteit van gemeenten blijkt dat 25% van de gemeenten het zwaar heeft. Jantine Kriens reageerde op BNR Radio: 'Er moet nu al geld bij.
04 maart 2019
De banenafspraak viert haar eerste lustrum tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden. Vijf jaar geleden spraken werkgevers en overheid af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dat gaat tot nu toe voorspoedig, want de teller staat op 48.120 banen. Dat wordt gevierd tijdens de Duizend Voorbeelden-festival. De Dag van de Duizend Voorbeelden wordt op 14 maart in het hele land georganiseerd.
04 maart 2019
Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk: NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Pagina's