Nieuws uit den lande

Pagina's

07 januari 2019
Met een krachtig beeldmerk als handelsmerk maken wij vanaf dit nieuwe jaar werk van een slagvaardige en samenhangende uitvoering van alle taken op het gebied van participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding.
08 januari 2019
Voor 2019 moet 430.000 euro extra beschikbaar worden gesteld om ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kan variëren van gehandicaptenvervoer tot de begeleiding van jongeren met psychische problemen. De werkdruk binnen de wijkteams, spil in het toewijzen...
04 januari 2019
opinieOm discriminatie op de arbeidsmarkt te ontlopen kunnen mensen met een niet-westerse achtergrond zich het beste aanpassen, schrijft Frank Karsten. Door: Frank Karsten 4 januari 2019, 09:33 Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) wil werkgevers verplichten discriminatie bij het sollicitatieproces tegen te gaan. Volgens tv-programma Radar bleek begin dit jaar dat minderheden inderdaad vaak worden uitgesloten bij vacatures.
04 januari 2019
Volgens het regeerakkoord moeten gemeenten die teveel samenwerken worden heringedeeld. Maar door herindeling gaan gemeenten niet minder samenwerken. Gemeenten worden gemiddeld steeds groter, en tegelijkertijd werken ze ook steeds meer samen. Dit blijkt uit onderzoek van COELO-hoogleraar Maarten Allers dat vandaag is gepubliceerd. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
04 januari 2019
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprak het afgelopen jaar met stakeholders in de participatieketen - mensen met een beperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Doel was erachter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en hiervoor oplossingen aan te dragen.
04 januari 2019
De organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt, wijt het tekort onder meer aan de hoge kosten die de uitvoering van de in 2015 ingevoerde Participatiewet (PW) met zich meebrengt. Ook daalt de overheidssubsidie voor mensen die nog vallen onder de oude Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
05 januari 2019
Het UWV maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajonguitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. In een intern rapport van de uitkeringsinstantie, dat in handen is van Trouw, staat dat in 21 procent van de onderzochte dossiers sprake...
07 januari 2019
Maandag 7 januari lanceren wethouders Martijn Hospers en Carla Broekhuis-Bonte, samen met voorzitter van de Participatieraad Ed Zandhuis, de nieuwe website www.hulpwijzerhattem.nl. Op deze website kunnen Hattemers en andere geïnteresseerden terecht voor informatie over allerlei onderwerpen binnen het Sociaal Domein. Denk daarbij aan inkomensondersteuning, mantelzorg, Centrum voor jeugd en gezin, JOGG Hattem, minimaregelingen, Wmo en de Participatieraad.
03 januari 2019
SCHAGEN - Mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, moeten weer terug kunnen vallen op een uitkering als het werk voor korte of langere tijd niet meer lukt. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark duidelijk aan de Tweede Kamer. Ze komt dit jaar met een wetsvoorstel. Wajongers moeten altijd kunnen terugvallen op de Wajong en uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Mensen met een bijstandsuitkering moeten makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt.
03 januari 2019
Van een nieuwe e-learning om intercultureel vakmanschap te versterken tot een artikel over de langzame maar gestage metamorfose van Zwarte Piet en wat wel en niet werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders: dit zijn de tien artikelen en onderzoeken die in 2018 het best gelezen werden op KIS.nl. 1. Nieuw: e-learning intercultureel vakmanschap versterken Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten.

Pagina's