Haagse dienstverlening versterkt door PPS

Publiek-private samenwerking (PPS) is nog geen usance in het sociaal domein. Voor de gemeente Den Haag rendeert deze aanpak. De dienstverlening van de sociale onderneming Onbeperkt aan de Slag sluit goed aan op de eigen dienstverlening.

“Je versterkt je dienstverleningsconcept door waar nodig hulp te vragen”, begint Janine Schaap, manager Werken en Begeleiden bij het Werkgeversservicepunt Den Haag. “Daarom hebben wij Onbeperkt aan de Slag als partner. Deze organisatie heeft mogelijkheden die de gemeente zelf niet in huis heeft. Samen helpen we mensen met een arbeidsbeperking terug in het zadel.”

Tips

  • Ga na waar je eigen dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers kan worden versterkt door publiek-private samenwerking.
  • Bekijk welke mogelijkheden een private partij heeft die je zelf niet in huis hebt.
  • Stimuleer ontmoeting tussen klanten en werkgevers.
  • Zorg ervoor dat klanten hierop goed worden voorbereid.
  • Kijk bij PPS ook naar de mogelijkheden van ondersteuning van eigen medewerkers.
  • Maak een goede kosten-batenanalyse van PPS.

Ontmoeting centraal

De gemeente Den Haag kwam in contact met Onbeperkt aan de Slag in verband met de Banenafspraak en dat leidde twee jaar geleden tot een samenwerking. Bij de landelijk opererende sociale onderneming zijn ongeveer honderdtwintig bedrijven - groot én klein - aangesloten, die hiervoor een bijdrage betalen. Tevens zijn zo’n tienduizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking ingeschreven. “Wij zijn hiermee verreweg de grootste partij op dit terrein”, zegt directeur Saskia Rosmalen. “Ontmoeting is de sleutel tot succes in onze aanpak. De slagingskans op een reguliere betaalde baan is ruim 70 procent.”

Er werken bij Onbeperkt aan de Slag alleen mensen uit de doelgroep, op Rosmalen na dan. Maar, zegt ze, “de volgende directeur zal zeker iemand met een beperking zijn.” Er zijn twaalf ‘social impact spitsen’ die ieder een arbeidsmarktregio bedienen. “Slimme, sterke persoonlijkheden”, aldus Rosmalen. “Het zorgt voor een andere dynamiek wanneer een van onze mensen een gesprek voert met een werkgever, zeker als die nog niets doet met de doelgroep. Ik streef ernaar dat we in de toekomst een spits in elke arbeidsmarktregio hebben.”

Banenmarkt en Meet&Greet

Onbeperkt aan de Slag organiseert in Den Haag twee soorten bijeenkomsten waarbij ontmoeting centraal staat: het ‘Onbeperkt aan het Werk’-Event en de Meet&Greet. 

Het ‘Onbeperkt aan het Werk’-Event is een jaarlijkse grote banenmarkt, exclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De bijeenkomst begint met het CEO-Ontbijt, waarbij werkgevers met elkaar van gedachten wisselen over hoe de doelgroep het beste aan het werk kan worden geholpen. Daarna gaan de werkgevers eerst in gesprek met leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en dan volgt de rest van de bezoekers. 

De kleinschaligere Meet&Greet tussen werkzoekenden en werkgevers wordt bijna maandelijks gehouden. Zo’n bijeenkomst is met name bedoeld om te netwerken en elkaar te leren kennen. De kracht van beide activiteiten is volgens Schaap het informele karakter. “Het is natuurlijk mooi als gesprekken leiden tot een baan, maar dat hoeft niet. Het gaat er vooral om de weg naar werk te vergemakkelijken. Het is belangrijk dat mensen zo’n bijeenkomst een keer meemaken, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Daar komen mooie dingen uit voort.”

In het voortraject is eveneens een rol weggelegd voor Onbeperkt aan de Slag. De gemeente organiseert voor mensen met een beperking de IN-Werkweek, zodat zij klaar zijn voor het zoeken naar werk. Rosmalen: “Je kunt dit zien als een soort voorbereiding op de Meet&Greet. Wij verzorgen het onderdeel over de elevatorpitch en het maken van een profiel.” De klant leert hiermee zich op een goede manier te presenteren aan de werkgever, zegt Schaap. “Is het bijvoorbeeld wel of niet handig om te vertellen over je beperking?”

Ondersteuning van medewerkers

Onbeperkt aan de Slag biedt ook ondersteuning aan medewerkers van de gemeente. Janine Schaap licht toe: “Onze medewerkers vinden soms het best lastig om een gesprek te voeren met mensen met een beperking. Het is belangrijk om niet voor de ander te denken, maar iemand tools te geven om het zelf te doen. De vraag is dus: wat zijn de do’s en dont’s? Een medewerker van Onbeperkt aan de Slag kan dat vertellen en zit ook soms bij een gesprek.”

Saskia Rosmalen besluit met een hartenkreet. “Medewerkers van gemeenten reageren vaak enthousiast op wat we doen, totdat ze horen dat onze inzet geld kost. Want wij zijn een sociale onderneming en geen stichting of goed doel. Dan wordt opgemerkt dat er wel gratis een ervaringsdeskundige te regelen is. Dat is toch niet inclusief gedacht? Ik vind het jammer dat professionals er zo tegenaan kijken. Het wordt nauwelijks herkend dat PPS duidelijke voordelen biedt.”

Contact

Relevante links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.