‘Zoek al vroeg die samenwerking met VSO en UWV’

Elk half jaar zitten ze met elkaar om tafel. De stagecoördinator, een arbeidsdeskundige van het werkleerbedrijf, de verzekeringsarts, een procesbegeleider van UWV en de regisseur participatie van de gemeente. Welke leerlingen komen in aanmerking voor een beschutte werkplek? De vroegtijdige aanpak in Noordoost-Friesland heeft succes.

Een VSO-school met de focus op werk, dat is een van de succesfactoren, stelt regionaal arbeidsdeskundige Andre Weistra van UWV. “Dat is zo belangrijk, er zijn nog een hoop scholen die eerder naar dagbesteding kijken, maar daarmee blijft iemand toch een onzelfstandig persoon in onze samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat jongeren op vroege leeftijd al kennismaken met verschillende werksoorten.”

En dat gebeurt in Noordoost-Friesland. Jongeren van de VSO-school hebben vaak al eens stagegelopen bij het Werkleerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF), dat voor een aantal gemeenten de participatiewet uitvoert. “Hierdoor is de drempel een stuk minder groot. Ze hebben daar oud-klasgenoten zien werken”.

Tips

  • Zoek de samenwerking met het VSO-onderwijs
  • Betrek UWV al aan de voorkant bij de bespreking van de leerlingen
  • Overtuig het onderwijs van de focus op werk
  • Investeer in kennis over de aanvraag Indicatie Beschut Werk

Uitstroomprofiel helder krijgen

UWV schuift vervolgens samen met NEF, gemeente en verzekeringsarts bij het overleg op school aan. Daar wordt alle leerlingen die bijna achttien worden, besproken. Over wie hebben we het? Wat kan en wil hij of zij? Wat zijn de arbeidsmogelijkheden? Komt de leerling in aanmerking voor een indicatie ‘Beschut werk’? Soms gaat de jongere om z’n uitstroomprofiel helder te krijgen stagelopen bij het NEF – met intensieve begeleiding. Wat voor werkplek heeft hij of zij nodig? Wat voor begeleiding? Het zijn dit soort vragen die in die aanvraag voor de indicatie Beschut heel helder beantwoord moeten worden.

“Door UWV in zo’n vroeg mogelijk stadium bij het proces te betrekken, zie je dat de aanvragen meestal ook goed gaan. We zetten samen alle stappen”, verduidelijkt Nannette Jonker, manager ontwikkeling en detachering bij NEF, dat voor een aantal gemeenten in de regio de Participatiewet uitvoert. Of dit ook al in andere arbeidsmarktregio’s gebeurt? “De contacten met VSO-scholen zijn er zeker wel, maar of er ook een gezamenlijk overleg is? Dat betwijfel ik.”

Afwijzen kan eigenlijk niet

Arbeidsdeskundige Weistra: “We proberen zo te voorkomen dat er een totaal verkeerd traject wordt ingezet. Het is voor de aanvrager en zijn omgeving zo ingrijpend wanneer een aanvraag wordt afgewezen. Dat kan eigenlijk niet.” Jonker is daarmee het volkomen eens. “Dan moet je ineens een heel ander weg gaan bewandelen en dat is wel een hele omslag.”

In veel regio’s wordt er nog flink geworsteld met de aanvragen voor Beschut Werk, weten ze ook in Friesland.  Jonker: “We kunnen ze niet vinden, hoor ik vaak. Maar zij zijn er wel, we hebben het juist over de meest kwetsbare groep. Maar de crux zit hem in de aanvraag. Daarom zou ik gemeenten adviseren om te investeren in het voortraject.”

Onderwijs goed meenemen

In het begin moesten alle partijen wel wennen aan de nieuwe werkwijze, verduidelijkt Jonker. “Zeker het onderwijs. Het onderwijs is misschien ook niet goed meegenomen in alle veranderingen. Ze begrijpen het nut soms niet, dus dan moet je in het begin veel uitleggen.”

Weistra benadrukt dat alle partijen het belang van de jongeren in het oog moeten houden.  “Echt werk, die zelfstandigheid doet zoveel. Het mooie is dat ze een volwaardig loon krijgen en dus ook zekerheid. Ouders maken vaak grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Daarom het belangrijk dat het beschut werk een duurzame oplossing is.”

Meer variatie in beschut werk

Maar niet alles is perfect in het noorden van het land. Weistra wil in de toekomst in zijn regio meer variatie in het beschut werk bieden. “Mijn leerlingen willen geen productiewerk, hoor ik regelmatig op scholen. Ik heb nu ook verkennende gesprekken met de zorgsector. Zij zitten om mensen te springen. Ik heb al een mooi voorbeeld van een jongen die schoonmaker is bij een zorginstelling. Hij wordt daar op handen gedragen, hij heeft namelijk wel tijd voor een praatje. Hij kan juist de aandacht geven waar veel professionals in de zorg niet meer aan toe komen.”

Weistra ziet voldoende kansen, ook voor mensen met een indicatie beschut werk. “En dan snijdt het mes aan twee kanten. Daar moeten we echt veel meer naar toe.”

NEF is het werk/leerbedrijf voor de gemeenten NoardEast Fryslân en Dantumadiel en voert voor deze gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarnaast verricht NEF re-integratieactiviteiten, welke zijn overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van een aantal gemeenten. Hierbij heeft NEF de beschikking over het participatiebudget. Er wordt nauw samengewerkt met UWV, de gemeenten en opleidingsin¬stellingen. 

Contact

Relevante links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.