Nieuws uit den lande

Pagina's

18 januari 2019
Allerlei initiatieven om mensen met een beperking aan het werk te helpen laten maar mondjesmaat resultaten zien. Minister van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt met een vereenvoudiging van de banenafspraak wel te gaan scoren. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) meent op basis van internationaal onderzoek, dat de kans van slagen gering is.
18 januari 2019
Wethouder Zorg en Werk Marijn van Ballegooijen opende 15 januari een netwerkbijeenkomst van de stichting Prokkel in het Jan van der Togt museum. Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en iemand zonder een (verstandelijke) beperking. Uit de hele provincie Noord-Holland waren meer dan 50 deelnemers naar Amstelveen gekomen.
19 januari 2019
René wil erg graag aan de slag en vraagt de gemeente om voor hem op zoek te gaan naar een passende functie. De gemeente is tenslotte verantwoordelijk om een beschutte werkplek aan te bieden. Hij wacht vol verwachting op een reactie.Een jaar later blijkt er nog geen zicht op een passende functie. René dringt er bij de gemeente meerdere keren op aan. Hij doet zelfs suggesties, maar ook dat leidt tot niets.
19 januari 2019
De VVD-fracties in Heerhugowaard en Langedijk hebben samen vragen gesteld over 'missers' die gemeenten kunnen maken met Wajong-uitkeringen. Dat zijn uitkeringen voor inwoners die door ziekte of handicap niet kunnen werken. Aanleiding is een artikel in dagblad Trouw van 5 januari. Daarin staat dat jonge gehandicapten geregeld geen uitkering krijgen, terwijl ze er wel recht op hebben.
19 januari 2019
Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking heeft betaald werk, vooral omdat de laatste jaren meer vrouwen aan de slag zijn gegaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereikte de arbeidsdeelname eind vorig jaar een recordhoogte. Eind 2018 had ruim 68 procent van de 15- tot 75-jarigen in Nederland een baan. Gemiddeld over heel vorig jaar was het percentage iets lager, maar nog altijd vrijwel gelijk aan het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008.
17 januari 2019
De werkloosheid was in december 3,6 procent, iets hoger dan een maand eerder. In de voorafgaande drie maanden kwamen er gemiddeld 13 duizend werkenden per maand bij. Het aantal werklozen was in december 329 duizend. Het UWV registreerde eind december 263 duizend lopende WW-uitkeringen.
17 januari 2019
Toezicht Nederland telt 1.4 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen meestal gewoon meedraaien in de maatschappij, maar hebben daarbij wel vaker hulp nodig dan anderen. Denk aan het huishouden, de opvoeding van kinderen, de administratie, omgaan met schulden en het vinden van werk. In het sociaal domein is er voor deze groep mensen op al die gebieden hulp te vinden.
17 januari 2019
De uitgaven van het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie) bedragen 90 miljoen euro. Dat is ongeveer 70 % van de totale gemeentebegroting. Om inwoners meer inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we sinds november regelmatig aandacht hieraan. Vandaag gaat het over het onderdeel participatie (werk en inkomen) van het sociaal domein. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks ruim 50 miljoen euro van de Rijksoverheid.
17 januari 2019
Binnen twee jaar met alle 27.000 mensen met een bijstandsuitkering persoonlijk spreken met als doel ze zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Dat is een van de de speerpunten van het actieplan Werkoffensief +500 dat woensdag is gepresenteerd door wethouders Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid, foto) en Bert van Alphen (Armoedebestrijding). Het stadsbestuur heeft eerder afgesproken om jaarlijks 4.000 mensen aan het werk te krijgen.

Pagina's