Oss ontwikkelt specialistische expertise over het plaatsen van kwetsbare jongeren

Hoe help je kwetsbare jongeren aan een baan nadat ze uit de schoolbanken stappen of in een uitkering zitten? Toen de gemeente Oss zich met die vraag zag geconfronteerd riep ze de hulp in van St Jobstap, een specialist op dit terrein. Inmiddels is er al veel expertise ontwikkeld. 

De Participatiewet uit 2015 maakte gemeenten verantwoordelijk om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar betaald werk. Deze jongeren vormden voor gemeenten een geheel nieuwe doelgroep, die vraagt om een specifieke aanpak. De gemeente Oss besloot expertise aan boord te halen en ging de samenwerking aan met St Jobstap.

Deze organisatie zet zich al sinds 2000 op meerdere locaties in Nederland in om mensen met een arbeidsbeperking perspectief te bieden. Het coachingsbureau is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme verwante stoornis , psychische aandoening of gedragsproblematiek. St Jobstap helpt overheid, werkgevers en onderwijs bij het overbruggen van de afstand tussen mensen met een beperking en de arbeidsmarkt.

TIPS

 • Zoek samenwerking met netwerkpartners die werkzaam zijn met en voor jongeren
 • Zoek samenwerking met scholen
 • Zorg voor een goede overdracht van scholen waar de jongeren vandaan komen
 • Publiek private samenwerking kan hier goed uitpakken

Moed in de schoenen

Dat deze kwetsbare jongeren soms moeilijk aan werk komen, kan verschillende oorzaken hebben, legt Brenda Wouters, arbeidscoach en adviseur bij Jobstap, uit. “In sommige gevallen heeft de werkzoekende te vaak afwijzingen gehad en is de moed hem in de schoenen gezonken, of weet hij simpelweg niet hoe te solliciteren. Ook koudwatervrees bij de werkgever - omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten van zo’n bijzondere werknemer – kan plaatsing ook in de weg staan.”

Het geven van de juiste informatie aan potentiële werkgevers is dan ook een belangrijk element in het proces, zegt Wouters. “Er zijn zoveel regels en zoveel onduidelijkheden. Je moet zowel de werkgever als de werknemer stevig bij de hand nemen als je streeft naar een juiste match. Want bedrijven staan zeker open voor het in dienst nemen van kwetsbare jongeren, maar ze willen er dan wel goed over geadviseerd worden.”

Richt je op het hele netwerk

Of je erin slaagt om een jongere aan de slag te krijgen, hangt volgens Wouters vooral af van de gekozen aanpak. “De truc is dat je je niet alleen richt op de kandidaat zelf, maar op zijn hele netwerk. Dat betekent bijvoorbeeld dat je ouders of woonbegeleiders intensief bij het traject betrekt. Of dat je nagaat of de kandidaat met schuldenproblematiek kampt. Je moet altijd zorgen dat dit soort randvoorwaarden goed geregeld zijn. Daarnaast is een goede samenwerking met de gemeente en onderwijs natuurlijk ook cruciaal, je doet het wat dat betreft echt samen.”

Als aan de voorwaarden voldaan is en er sprake is van een match met een werkgever, is het volgens Wouters vaak gewoon een kwestie van kandidaat en bedrijf aan tafel zetten. “Ik ga vaak met een kandidaat mee op sollicitatiegesprek en dat is een van de leukste aspecten van mijn werk. Soms zit zo’n jongere aan tafel met een directeur en dan is er gewoon ineens een klik. Heel mooi om te zien als dat dan tot een baan leidt.” Begeleiding van de jongeren in de vorm van een ervaren jobcoach draagt bij tot duurzame plaatsingen, zegt zij.

Ook banen op universitair niveau

Door de jaren heen hielp Wouters al veel jongeren aan het werk, ook in de gemeente Oss. En dan niet alleen betrekkingen voor laaggeschoolden. “Het is een misverstand dat het alleen maar gaat om functies op niveau één of twee. Het gaat erom hoe de mensen zijn en waarvoor ze open staan. Ik help mensen aan werk in diverse branches, zoals de horeca, de logistiek of in de productie. Maar ook bij bijvoorbeeld hogescholen, ziekenhuizen of gemeenten. En dat gaat van niveau één tot banen met eisen op universitair niveau.”

Voor jongeren in het speciaal onderwijs of op praktijkscholen die willen uitstromen naar een betaalde baan heeft St Jobstap de zogeheten transitiecoach in het leven geroepen. Deze coach werkt aanvullend op onderwijs, overheid en werkgever en is een echte uitvoerder.

Kennis ontwikkelen over een nieuwe doelgroep

De gemeente Oss is erg tevreden over de samenwerking met St Jobstap en hun aanpak, zegt Twiggy Hermes, consulent Team Werk bij de gemeente Oss. “Toen dit op ons afkwam vroegen we ons af: wie is die doelgroep? Hoe begeleidt en integreer je deze jongeren? Hoe kunnen we ze helpen? Het gaat er echt om kennis te ontwikkelen van zo’n nieuwe doelgroep. En dan is het heel prettig als je een specialist aan je kunt binden.”

Volgens Hermes werpt de samenwerking tussen gemeente en St Jobstap ook vruchten af in de regio. “Wij zien de laatste tijd een duidelijke hogere uitstroom van jongeren naar werk. Dat de werkgelegenheid momenteel aantrekt, helpt ook nog eens mee.”

Begeleiding zelf ter hand nemen

Nu de gemeente Oss een aantal jaar heeft kunnen kijken hoe Jobstap te werk gaat, is het de bedoeling dat Hermes en haar collega’s de begeleiding van deze kwetsbare jongeren volledig zelf ter hand gaat nemen, vertelt ze. “De afgelopen jaren hebben wij kunnen zien hoe Brenda te werk gaat. Bijvoorbeeld door met haar mee te gaan als zij een werkoverleg had. Hierdoor hebben wij meer en betere kennis gekregen over het in contact brengen van jongeren met werkgevers. Ook leerden wij hoe we drempels bij werkgevers konden wegnemen, bijvoorbeeld door uitleg te geven over welke stimuleringsregelingen er allemaal zijn. Nu zijn we op het punt gekomen dat we dit soort dingen helemaal zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van St Jobstap. Twee collega’s van mij zijn hier nu al mee bezig en dat gaat goed. We hebben nu voldoende kennis over de doelgroep en vertrouwen erop dat we de begeleiding zelfstandig kunnen uitvoeren.”

Contact

 • Brenda Wouters
   
 • Twiggy Hermes

 

   

  Vond u deze pagina interessant?

  To prevent automated spam submissions leave this field empty.