Doelgroepregister banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2019
Omschrijving: 

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Toelichting doelgroep: 

Burgers, werkgevers, gemeenten en UWV kunnen het doelgroepregister raadplegen om te controleren of zijzelf respectievelijk hun (potentiële) medewerker respectievelijk een burger behoort tot de doelgroep banenafspraak.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van informatie uit het doelgroepregister voor burgers, werkgevers en gemeenten.

Doelstelling: 

De functie van het doelgroepregister is dat iedereen die tot de doelgroep van de banenafspraak in het register staat geregistreerd. Burgers, werkgevers, gemeenten en UWV kunnen onder voorwaarden informatie uit het doelgroepregister opvragen. Burgers doen dit via Mijn UWV op uwv.nl, werkgevers doen dit via het werkgeversportaal op uwv.nl en geautoriseerde medewerkers van een gemeente of UWV doen dit via Suwinet-Inkijk.

Algemene informatie: 

In het doelgroepregister staan mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert het doelgroepregister. Werkgevers, burgers en gemeenten kunnen bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het register staat en dus meetelt voor de banenafspraak. Wat het doelgroepregister is, legt UWV hier (pdf) uit.

UWV werkt het doelgroepregister periodiek bij. Het is daardoor mogelijk dat u niet de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt uit het doelgroepregister. Een volledig overzicht van de doelgroepen met de bijbehorende actualisatiedatums vindt u op www.uwv.nl/doelgroepregister.

Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers per sector de afgesproken extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking conform de banenafspraak realiseren.

Wat is vastgelegd?
In het register is het burgerservicenummer (BSN) van mensen uit de doelgroep vastgelegd, evenals grondslagen en de einddatum van registratie als deze bekend is. De gegevens in het doelgroepregister zijn vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens beperkt toegankelijk. Welke gegevens uit het doelgroepregister opvraagbaar zijn, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Burgers en werkgevers kunnen alleen opvragen óf en tot wanneer iemand is geregistreerd in het doelgroepregister. Er wordt geen andere informatie gegeven. Het is ook geen ‘matchingsinstrument’ om bijvoorbeeld kandidaten voor vacatures te zoeken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de kandidatenverkenner banenafspraak op werk.nl. 

Toegankelijkheid

Het doelgroepregister is toegankelijk voor:

  • Werkgevers: voor check sollicitant of werknemer (op BSN en loonheffingennummer via het werkgeversportaal op UWV.nl);
  • Burgers (eigen check via Mijn UWV op uwv.nl);
  • Gemeenten en UWV: voor raadplegen gegevens burgers door geautoriseerde medewerkers (op BSN-niveau via Suwinet-Inkijk).

Werkwijze

Werkgevers kunnen online via het UWV Portaal informatie opvragen uit het doelgroepregister.

Een werkgever kan de informatie online opvragen via werkgeversportaal op uwv.nl. Hier kan de werkgever met een burgerservicenummer zien of een werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. Ook is het mogelijk om informatie op te vragen met het loonheffingennummer.

De burger kan op Mijn UWV aan de hand van zijn burgerservicenummer zien of hij is opgenomen in het doelgroepregister.  Blijkt na de beoordeling dat iemand geen arbeidsvermogen heeft? Dan wordt zijn registratie in het doelgroepregister beëindigd.  Indien iemand een Wajong-uitkering heeft, kan het zijn dat de definitieve beoordeling arbeidsvermogen al is ontvangen, of dat de definitieve beoordeling tussen 2015 tot en met 1 januari 2018 komt.

Als iemand niet is opgenomen in het doelgroepregister en een ziekte of arbeidshandicap heeft waardoor het alleen mogelijk is om met hulp of begeleiding te werken, kan iemand zelf een aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’ doen middels het aanvraagformulier Beoordeling arbeidsvermogen . Deze kan samen met een ouder, begeleider, mentor of iemand van de gemeente worden ingevuld. Bij de beoordeling bekijken verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV het arbeidsvermogen van de aanvrager. 
 
Ook voor gemeenten is het mogelijk om in Suwinet Inkijk te zien of inwoners in het doelgroepregister staan. Om de gegevens van hun inwoners te kunnen bekijken, hebben gemeenten alleen het burgerservicenummer (BSN) nodig. De gegevens zijn overigens alleen via Suwinet-Inkijk beschikbaar voor gemeenten en (inter)gemeentelijke organisaties die taken uit de Participatiewet uitvoeren. De gemeente mag in haar rol als werkgever Suwinet-Inkijk niet raadplegen, hiervoor gebruiken zij het werkgeversportaal op uwv.nl.
 

Praktijkverhalen

Contact: 

Meer informatie over het doelgroepregister is te verkrijgen bij UWV

UWV Zakelijk: 088 - 898 20 10 (Gemeenten)

UWV Telefoon Werkgevers: 088 - 898 92 95

UWV Telefoon Werknemers: 088 - 898 92 94

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.