De subsidioloog, voor alle vragen over het Doelgroepregister

‘Subsidioloog’ Ronald van Ammers kan scholen en werkgevers in de kop van Noord-Holland precies vertellen welke regelingen van toepassing zijn en wie waar recht op heeft. En hij geeft zijn kennis graag door.

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord stroomden in 2016 550 schoolverlaters uit het speciaal en praktijkonderwijs (VSO en PrO) de arbeidsmarkt op. Wie een of meerdere mensen uit deze doelgroepen een stage of baan wil aanbieden, krijgt met veel vragen te maken. Is de no-riskpolis van toepassing? Kan ik loonkostensubsidie krijgen? Bovendien is de Participatiewet gekomen, moeten Wajongers nu een reguliere werkgever vinden, en ga zo maar door. Om te voorkomen dat werkgevers – maar ook gemeenten, die toch al zoveel op hun bordje hebben en mogelijk door de bomen het bos niet meer zien, heeft het werkgeversservicepunt een specialist in dienst die al deze vragen kan beantwoorden. Ronald van Ammers is officieel senior adviseur Werkgeversdiensten, maar staat bij iedereen bekend als de ‘subsidioloog’.

TIPS

  • De subsidioloog is de spil in de samenwerking tussen scholen, gemeenten en werkgevers en kent ze persoonlijk
  • .. maakt werkgevers en scholen wegwijs in het woud van regels en subsidies
  • .. heeft antwoorden op praktische vragen als ‘welke formulieren moet ik invullen’, ‘wat gaat het kosten’ en ‘welke subsidie kan ik krijgen?’
  • .. heeft kennis van zowel wet- en regelgeving als het financiële plaatje
  • .. Is het aanspreekpunt. Zowel scholen als werkgevers willen één aanspreekpunt, één telefoonnummer dat ze kunnen bellen als ze een kandidaat hebben of zoeken en investeert daarom in de relatie met werkgevers en scholen

Hoge gunfactor

“Veel werkgevers zijn echt wel bereid wat te doen”, licht hij toe. “Maar ze zien op tegen de papierwinkel. Ze willen vooral ontzorgd worden. Het is een markt met een hoge gunfactor, dus is het heel belangrijk te investeren in de band met werkgevers.”

Door daarnaast intensief samen te werken met scholen, is het relatief makkelijk jongeren uit te plaatsen. Van Ammers put zich uit in lof voor de scholen in de regio. “Wij hebben wel hele actieve scholen. Die beperken zich niet tot onderwijs, maar kijken ook hoe ze leerlingen in het vervolgtraject kunnen helpen. Zij weten als geen ander welke leerling bij welk pad past. Dat werkt preventief: het bespaart veel op toekomstige bijstandsuitkeringen.”

Zo hebben de speciale en praktijkscholen in subregio West-Friesland de handen ineengeslagen om in opdracht van de gemeenten de arbeidstoeleiding van ex-vso/pro-leerlingen uit te voeren, met een eigen jongerenloket en uitvoeringsorganisatie: Zo Wh@t. En niet zonder resultaat. Van de in 2017 gestarte trajecten is 60 procent geplaatst op werk of een opleiding, 32 procent lopend en 8 procent teruggemeld. Driekwart van de trajecten is gericht op toeleiding naar werk, de rest naar een opleiding. Eind september 2016 waren er al 946 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is 165 procent van de doelstelling voor het hele jaar. Noord-Holland-Noord behoort daarmee tot de landelijke koplopers.

Platgebeld

Tot een paar jaar geleden was Van Ammers de enige subsidioloog in de regio. “Ik werd de hele dag platgebeld, omdat ik kennelijk de enige was die deze kennis in huis had.” Dus probeert hij nu het stokje over te dragen aan mensen op gemeentelijk niveau.

Een van die mensen is Peer Scheepers, officieel coördinator Arbeidsparticipatie bij stichting Leerzaam West-Friesland. “In de tijd dat ik stagecoördinator was kwam Ronald vaak over de vloer. Hij ging mee naar stagegesprekken met begeleiders en werkgevers. We maakten dankbaar gebruik van zijn kennis, maar bovendien stak ik van dat vele informele contact zelf ook veel op. Dus heb ik me aangemeld voor de cursus toen ik hoorde dat Ronald subsidiologen ging opleiden. Nu doen mijn collega’s en ik zelf dingen als loonberekeningen.”

In elke subregio zijn nu twee subsidiologen, opgeleid door Van Ammers zelf. Zo heeft iedereen een aanspreekpunt in de buurt. Daarnaast heeft hij de Subsidiecalculator ontworpen, een instrument waarmee scholen en werkgevers alvast een indicatie kunnen krijgen van waar ze zoal gebruik van kunnen maken bij een plaatsing. De Subsidiecalculator is door gemeenten gratis te gebruiken.

Op de foto: staand in het midden Ronald van Ammers, zittend uiterst rechts Peer Scheepens

Geen eenmalige cursus

Voor de zomervakantie is er een evaluatie geweest van de subsidiologenopleiding. En over een paar maanden volgt een nieuwe. Om maar aan te geven dat het geen eenmalige cursus was, zegt Scheepers.” Het is echt een investering voor de lange termijn. We willen blijvend verschil maken in het bedrijfsleven en scholen.”

Zou deze aanpak ook in andere regio’s kunnen werken? Elke regio heeft praktijk- en speciale scholen, zegt Van Ammers. Dat is in Noord-Holland niet anders. “Maar wij hebben wel heel actieve scholen”, benadrukt hij nogmaals.

Stichting Leerzaam is het overkoepelend bestuursorgaan van scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in West-Friesland. Daarbij zijn aangesloten:

  • De Eenhoorn, school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (SO ZMLK)
  • De Stormvogel, school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (VSO ZMLK)
  • De Piramide, De school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Praktijkschool Hoorn (Pro)
  • Praktijkschool Stede Broec (Pro)

Zo Wh@t is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de bij Leerzaam aangesloten scholen die in opdracht van de gemeente (oud-)leerlingen bemiddelt.

Contact

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.