Hive: een doe-het-zelfplatform voor je loopbaan

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant bundelen werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en vakbonden hun krachten in AgriFood Capital Werkt! Daar werken ze aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke rol is weggelegd voor HIVE, een community van mensen die gemotiveerd zijn om zelf en met elkaar aan de slag te gaan met hun ontwikkeling en loopbaan.

Werknemers moeten zich in hun werk blijven ontwikkelen nu veranderingen als automatisering en robotisering steeds sneller gaan. Wie daar niet alert op is, wordt kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ook werkgevers hebben er belang bij dat hun werknemers blijven leren en kunnen daarop inspelen met hun personeelsbeleid. AgriFood Capital Werkt!, de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, heeft daarom van duurzame inzetbaarheid een speerpunt gemaakt. Sinds 2017 dragen diverse initiatieven bij aan een arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen zich blijven ontwikkelen, waaronder een bewustwordingscampagne Keep on Learning en de community Hive.

Tips

  • Wijs werkzoekenden op de mogelijkheden van Hive om zich ontwikkelen, zich te oriënteren op andere sectoren of functies en te netwerken.
  • Wijs werkgevers in de regio (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven) op de mogelijkheid van Hive om hun medewerkers wendbaarder te maken.
  • Ga na of het bij je arbeidsmarktregio past om met Hive duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van werknemers te stimuleren en zo werkloosheid te voorkomen.
  • Zo ja, ga dan op zoek naar financieringsmogelijkheden voor de vervolgstappen.

Preventieve dienstverlening

Véronique Scharenborg, programmamanager AgriFood Capital Werkt!, vertelt waarom samenwerking zo belangrijk is: “De mismatch op de arbeidsmarkt is groot en het werk verandert steeds sneller. Werkgevers en werknemers moeten dus wendbaarder worden. Dat lukt alleen als ze het samen doen. Daarom hebben we met partners als CNV en VNO-NCW een ESF-subsidie aangevraagd. Met duurzame inzetbaarheid werken we aan preventie van werkloosheid en personeelstekorten: het voorkomt dat mensen hun baan verliezen en het zorgt ervoor dat werkgevers goed geschoold personeel kunnen vinden.”

Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor verbetertrajecten en workshops bij bedrijven. Voor werknemers is er Hive, een online en offline community met een bewezen aanpak. Daar kunnen mensen elkaar inspireren en helpen om zich te ontwikkelen in hun werk. Op de achtergrond zijn er loopbaanadviseurs en een ruim scholingsaanbod van intersectorale opleidingen met certificaten en diploma’s. Jeannet Verhoeven, mede-initiatiefnemer van Hive licht toe wat de toegevoegde waarde ervan is. “Met Hive richten we ons vooral op 21st century skills, vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ICT-vaardigheden; als aanvulling op branchegerichte opleidingen. Er was al wel een opleidingsloket of privaat scholingsadvies, maar daarmee bereikten we de doelgroep niet goed. Het voordeel is nu dat mensen zelf aan de slag kunnen gaan en vervolgens hun netwerk ook enthousiast maken.”

Van werk naar werk of intern doorstromen

Verhoeven benadrukt dat Hive vooral voor werkenden is bedoeld: “Voor werklozen is er al veel meer aan opleidingsmogelijkheden. Bovendien werkt Hive vooral goed als de deelnemers direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen dan iemand een dagje mee laten lopen op hun werk om na te gaan of een ander beroep iets voor hem of haar is. Zo helpt Hive mensen van werk naar werk. Maar er zijn ook deelnemers die merken dat hun baan door digitalisering minder interessant wordt en zichzelf willen ontwikkelen om intern te kunnen doorstromen. De community kan wel enkele werkzoekenden dragen, maar die groep moet niet te groot worden.”

Ambitie voor een landelijke uitrol

Eind 2017 werd Hive geïntroduceerd in West-Brabant en Zeeland en in maart 2018 in Noordoost-Brabant. De community heeft nu ongeveer 500 leden. Zij kwamen vanzelf, bijvoorbeeld via sociale netwerken of door de PR-campagne van Hive of vermelding in nieuwsbrieven van AgriFood Capital. Verhoeven: ”We willen hier nog meer mensen bereiken, maar we hebben als Stichting Hive ook ambitie om landelijk op te schalen. Dat kan het makkelijkst in de regio’s waar we al contacten hebben.” 

Het platform is klaar; iedereen krijgt gratis toegang tot de basisfunctionaliteit. Als je een volgende stap wilt zeten met meer opleidingen en coaching zijn er wel kosten aan verbonden. Een arbeidsmarktregio die op deze uitgebreide versie wil aanhaken moet voor die vervolgstappen financiering zoeken, bijvoorbeeld uit subsidies of door samen te werken met bedrijven. Maar de belangrijkste voorwaarde om mee te doen is dat Hive past in de visie van wat je wil met de regionale arbeidsmarkt, benadrukt Verhoeven. Dat je wil samenwerken om de beroepsbevolking voor te bereiden op die veranderende toekomst om zo de lokale economie te versterken.

Contact

Links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.