Webinar IPS-CMD regeling

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) aan het werk te helpen.
Het ministerie van SZW stelt een subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor de Common Mental Disorders (CMD) doelgroep. De duur van deze IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Op 21 maart van 11 – 12 uur organiseerde de Programmaraad een webinar waarbij de regeling uitgebreid werd toegelicht. Er is een overzicht gemaakt van de gestelde vragen met antwoorden. De webinar is hieronder terug te kijken. De presentatiesheets van het webinar vindt u hier (pdf).
Bekijk het voorbeeld van Yentl: de kracht van betaald werk.