Werkplek aanpassingen (individuele voorziening)

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019
Omschrijving: 

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV en gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden ingezet:

  • jobcoach;
  • ​tolkvoorzieningen (intermediaire voorzieningen);
  • meeneembare hulpmiddelen;
  • vervoer woon-werk;
  • aanpassingen werkplek.

Hieronder wordt ingegaan op aanpassingen op de werkplek of het verbeteren van de toegankelijkheid van de werkplek. De overige voorzieningen zijn apart opgenomen in de toolkit.

Toelichting doelgroep: 

Werkgevers die mensen met een structurele fysieke beperking willen aannemen en daarvoor kosten maken voor extra aanpassingen op de werkplek, kunnen deze individuele voorziening aanvragen.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Subsidie of vergoeding van de kosten per voorziening onder voorwaarden en na goedkeuring van de aanvraag.

Doelstelling: 

Het doel van de voorzieningen is mensen met een structurele fysieke beperking de mogelijkheid te bieden te kunnen werken en de extra voorzieningen die daarvoor nodig zijn op de werkplek of in het bedrijf naar redelijkheid te bekostigen.

Algemene informatie: 

Het kan zijn dat er aanpassingen op de werkplek gedaan moeten worden om ervoor te zorgen dat een werknemer met een fysieke arbeidsbeperking kan functioneren op de werkplek. Denk aan een rolstoeloprit, een aangepast toilet, elektrische deuren, een extra leuning bij de trap of een video-intercom. Voor medewerkers met een Wajong-uitkering kunnen werkgevers UWV vragen om een vergoeding.

UWV vraagt vervolgens een arbeidsdeskundige en arts om te beoordelen of de werkplek aanpassing echt noodzakelijk is. Zij kijken ook in hoeverre de aanpassing ‘algemeen gebruikelijk’ is, zoals internet of een aangepast toilet. De kosten voor een algemeen gebruikelijke aanpassing krijgt een werkgever niet vergoed. Verder wordt er bij de vergoeding - indien van toepassing - gekeken naar eventuele stijging van de waarde van het bedrijfspand, bijvoorbeeld omdat er een lift wordt geplaatst. Is er sprake van stijging van de waarde van het pand, dan wordt er een bedrijfseconomische toets gedaan om vast te stellen met hoeveel de vergoeding moet worden verminderd.

Voor meer informatie en aanvraagformulier voor aanpassingen werkplek door UWV

Aanvragen voor vergoeding van aanpassingen ten behoeve van een werknemer met een arbeidsbeperking is die onder de Participatiewet kunnen werkgevers indienen bij de gemeente. Mogelijk zijn er in de arbeidsmarktregio goede regionale afspraken gemaakt over de uitvoering en is er een eenduidig werkproces gerealiseerd.

Werkwijze

Voor de aanvraag van werkplek aanpassingen loopt de aanvraag bij werknemers met een Wajong-uitkering via UWV.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen werkgevers contact opnemen met de betreffende gemeente of Werkgeversservicepunt van arbeidsmarktregio

Betrokken organisaties

UWV
Arbeidsmarktregio’s en gemeenten

Contact: 

Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap willen aannemen, kunnen terecht bij het regionaal Werkgeversservicepunt 

VNG Landelijke coördinatie sociaal domein: lc@vng.nl, 070-373 8393.

Voor vragen over specifieke ondersteuning en voorzieningen kunnen werkgevers ook terecht bij de landelijk UWV Telefoon Werkgevers 0900 - 92 95.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.