Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

29 maart 2018
Aanbiedingsbrief hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer. De brief inclusief bijlage is eveneens naar de Eerste Kamer gestuurd.
09 januari 2018
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de maatregel uit het Regeerakkoord om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.
26 oktober 2017
Uit de vandaag verschenen regionale kwartaalrapportages banenafspraak van UWV blijkt dat werkgevers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 19.947 extra banen via een regulier dienstverband en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012.
27 februari 2017
Het ministerie van SZW publiceert 3 kennisdocumenten: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Beschut werk en Instrumenten en financiering
16 februari 2017
In deze handreiking worden de wetswijzigingen toegelicht. Daarbij wordt tevens aangegeven welke ruimte de wetgeving gemeenten laat om binnen de wettelijke kaders beleidskeuzes te maken met betrekking tot de verschillende onderdelen.
16 december 2016
De Programmaraad en SZW bieden u een helder overzicht van de veranderingen die vanaf 1 januari 2017 gelden.
13 december 2016
SZW gaf op de Praktijkdag van 8 december 2016, tekst en uitleg over beschut werk en Praktijkroute.
08 december 2016
De Programmaraad heeft diverse animaties over de Participatiewet gemaakt en stelt deze rechtenvrij beschikbaar aan arbeidsmarktregio's.
22 november 2016
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer het Kamerbrief met ontwerpbesluit 'Wijziging Besluit advisering beschut werk in verband met enkele wijzigingen in de werkwijze van het Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Pagina's