Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

04 juli 2018
Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomervakantie. De samenwerkingsprojecten in de regio zijn over het algemeen goed op gang hoewel in sommige regio’s nog wel wat hobbels te nemen zijn, zo blijkt onder meer uit de intervisiebijeenkomsten van de projectleiders.
29 juni 2018
Mensen die na afwezigheid door psychische problemen terugkeren op het werk, krijgen vaak te maken met een terugval – met nieuw verzuim tot gevolg. Iris Arends ontwikkelde een probleemoplossingsgerichte begeleidingsmethodiek: SHARP-at work (Stimulating Healthy participation And Relapse Prevention) is een methodiek die in vijf stappen problemen in kaart brengt en ze aanpakt.
29 juni 2018
Onder die titel is in Amsterdam twee jaar lang geëxperimenteerd met het vergemakkelijken van participatie en betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Pagina's