Vervoer woon-werk (individuele voorziening)

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2019
Omschrijving: 

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden ingezet:

  • jobcoach;
  • tolkvoorzieningen (intermediaire voorzieningen);
  • meeneembare hulpmiddelen;
  • vervoer woon-werk;
  • aanpassingen werkplek.

Hieronder wordt ingegaan op de voorziening vervoer van woon- naar werkadres. De overige voorzieningen zijn apart opgenomen in de toolkit.

Toelichting doelgroep: 

Werkzoekenden of werknemers met een structurele (fysieke) arbeidsbeperking.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Subsidie of vergoeding van de kosten per voorziening onder voorwaarden en na goedkeuring van de aanvraag.

Doelstelling: 

Het doel van de voorzieningen is om mensen met een structurele fysieke beperking de mogelijkheid te bieden te kunnen werken.

Algemene informatie: 

Voor werknemers met een fysieke arbeidsbeperking kan het reizen naar het werk lastig zijn vanwege de beperking. In dat geval kan er ondersteuning worden aangevraagd. Iemand met een Wajong-uitkering kan deze bij UWV aanvragen. Iemand met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet valt, komt niet in aanmerking voor een vergoeding bij UWV, maar kan bij de gemeente ondersteuning aanvragen voor het woon-werkverkeer. Het is ook mogelijk dat er in de arbeidsmarktregio goede regionale afspraken zijn gemaakt over de uitvoering en er een eenduidig werkproces is gerealiseerd met gemeenten en UWV.

Oplossingen voor het woon-werkverkeer van iemand met een Wajong-uitkering zijn bijvoorbeeld:

  • een vergoeding voor aanpassingen aan eigen fiets of auto;
  • een bruikleenauto;
  • een vergoeding voor het gebruik van een eigen auto;
  • ​een vergoeding voor taxivervoer.

Voor een vergoeding door UWV, moet ook aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan. Deze gaan over de hoogte van het gezinsinkomen, het soort aanpassingen en het verschil tussen woon-werkverkeer en privékilometers. Zie voor meer informatie de vervoer voorziening voor werk van UWV.

Werkwijze

Werknemers met een Wajong-uitkering vragen de voorziening vervoer woon-werk aan bij UWV.

> zie UWV aanvraag vervoer voorziening woon-werk 

Werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen contact opnemen met de betreffende gemeente of Werkgeversservicepunt van arbeidsmarktregio. 

Betrokken organisaties

UWV

Arbeidsmarktregio’s en gemeenten

Contact: 

Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap willen aannemen kunnen terecht bij het regionaal Werkgeversservicepunt

VNG Landelijke coördinatie sociaal domein te bereiken via mail: lc@vng.nl

of bel: 070-373 8393

Voor vragen over specifieke ondersteuning en voorzieningen kunnen werkgevers ook terecht bij de landelijk UWV Telefoon Werkgevers 0900 - 92 95.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.