Processtappen praktijkleren met de 'praktijkverklaring'

Block
Laatst gewijzigd op: 08 maart 2021
Block

Welke fasen en stappen moeten samenwerkingsverbanden in een arbeidsmarktregio doorlopen voor het realiseren van ‘Praktijkleren met de praktijkverklaring’ voor werkzoekenden? Welke partners of actoren zijn wanneer aan zet? Deze infographic is opgesteld op basis van opgedane ervaringen met de pilot ‘Praktijkleren met de praktijkverklaring’ voor werkzoekenden die is uitgevoerd in de periode 2018 tot en met 2020.

Via dit overzicht is inzichtelijk gemaakt welke hoofd- en deelstappen onderdeel uitmaken van proces en wat rollen en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partners.

Block
Praktijkleren met de praktijkverklaring Nazorg Plaatsing baan Praktijkleren met praktijk- verklaring Bemiddeling Werving kandidaten Plaatsing eninschrijving Werving werkgevers
Werving werkgevers Plaatsing eninschrijving Werving kandidaten Bemiddeling Praktijkleren met praktijk- verklaring Nazorg Plaatsing baan
Block

Bij Praktijkleren met de praktijkverklaring voor werkzoekenden zijn de volgende partners betrokken:

Werving werkgevers

Gemeenten en/of UWV benaderen zelf werkgevers of vragen andere partijen dit namens hen te doen. Bij werkgevers die het mbo nog niet kennen zijn er andere acties nodig dan bij werkgevers die al voor mbo-opleidingen erkend zijn als leerbedrijf.

Benaderen werkgevers die erkend leerbedrijf zijn

Benaderen werkgevers die geen erkend leerbedrijf zijn

Tips benaderen werkgevers die erkend leerbedrijf zijn

Werving kandidaten

Gemeenten en/of UWV werven kandidaten of vragen andere partijen dit namens hen te doen. Eerst worden potentiële kandidaten in beeld gebracht. Na deze voorselectie vinden intakegesprekken plaats en wordt nagegaan of Praktijkleren met de praktijkverklaring de best passende leerroute is voor deze kandidaat. Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor kandidaten (en werkenden) zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar is. Maar ook kandidaten met een startkwalificatie, voor wie een diploma of certificaat niet haalbaar is, kunnen in aanmerking komen.

Voorselectie kandidaten

Intake potentiële kandidaten

Tips voorselectie kandidaten  

Tips intake potentiële kandidaten

Bemiddeling

Kandidaten en werkgevers maken met elkaar kennis en onderzoeken of er een match is. Er wordt gekeken welk takenpakket de kandidaat kan leren uitvoeren op de werkplek en er worden afspraken gemaakt over de scholing via Praktijkleren met de praktijkverklaring.

Verwijzen van kandidaten en werkgevers

Voorbereiding van werkzaamheden en scholing

Aanvullende lessen, toetsen en/of examens (Indien van toepassing)

Plaatsing en inschrijving

Voorafgaand aan de start worden afspraken gemaakt voor zaken als ondersteuning en het inkomen van de kandidaat, de ondersteuning van de werkgever en het maken van werkplek aanpassingen. Ook wordt de kandidaat ingeschreven bij de mbo-instelling en worden de afspraken over de inkoop van de scholing vastgelegd.

Regelen ondersteunende voorzieningen en evt. werkplek aanpassingen

Regelen vorm van inkomen voor kandidaat

Aanmelding bij mbo-instelling

Inschrijving bij mbo-instelling

Inkoop scholing

Praktijkleren met een praktijkverklaring

De kandidaat gaat aan de slag bij de werkgever met het traject Praktijkleren met de praktijkverklaring. De praktijkopleider begeleidt de kandidaat bij het leren in de praktijk. De kandidaat ontvangt een praktijkverklaring voor de werkprocessen die hij heeft leren uitvoeren.

Leerbedrijf begeleidt de kandidaat bij het leren van de werkprocessen

Oordeel geven welke werkprocessen kandidaat heeft leren uitvoeren

Verstrekken praktijkverklaring (als onderdeel van de mbo-verklaring)

Tips voor begeleiding leerbedrijf

Plaatsing baan

De praktijkverklaring is met succes behaald en de werkgever en kandidaat sluiten een arbeidsovereenkomst. Als de kandidaat het opleidingstraject met behoud van uitkering heeft gevolgd, moeten nu enkele zaken geregeld worden om te starten in een baan. Via dit overzicht is inzichtelijk gemaakt welke deelstappen onderdeel uitmaken van deze stap en wat eventuele rollen en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen.

Regelen ondersteunende voorzieningen en werkplekaanpassingen

Regelen arbeidsovereenkomst

Nazorg

Mogelijk is na de indiensttreding nog extra ondersteuning nodig voor de nieuwe werknemer of de werkgever, of is verder leren een goede optie. In het overzicht is inzichtelijk gemaakt wat eventuele rollen en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen in deze stap.

Mogelijkheden doorontwikkeling

Tip