Van werk naar werk

Dat solliciteren vanuit werk meer succes heeft dan vanuit een uitkering, is algemeen bekend. Het is dan ook verstandig om bij dreigend baanverlies zo snel mogelijk in actie te komen. Dat geldt voor de werknemer in kwestie, maar ook voor de arbeidsmarktregio’s.

Werkgeversnetwerken

Het kan zijn dat iemand niet verder kan in de organisatie waar hij werkzaam is, omdat de functie vervalt of omdat hij is uitgevallen vanwege ziekte of een ongeval. In sommige arbeidsmarktregio’s bestaan netwerken van werkgevers die kijken of de werknemer dan aan de slag kan bij een ander bedrijf, misschien zelfs wel in de buurt van zijn oude werkgever. De Werkgeversservicepunten onderhouden in de regel de contacten met deze netwerken.

Maar ook bij een bedrijfssluiting geldt: hoe eerder men in actie komt, hoe groter de kans dat de mensen elders weer aan het werk kunnen.

Waarom uitgevallen?

Valt iemand uit, dan is het belangrijk na te gaan waarom dat gebeurt. Wat is er veranderd in zijn werk of in hemzelf? Zijn er belemmeringen die goed functioneren in de weg staan, zoals gezondheidsproblemen, verslaving of schulden?

Constateert de klantmanager dat er dergelijke belemmeringen zijn, dan is het zaak hulpverlening in te schakelen. Bijvoorbeeld het wijkteam, of misschien wel de schuldhulpverlening. Om goed te kunnen doorverwijzen, moet de klantmanager het netwerk goed kennen en de juiste hulpverlener weten te vinden.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

  • De Praktijkdagen: Vier keer per jaar organiseert de ProgrammaraadPraktijkdagen’ (voorheen Implementatiedagen). Doel is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Elke Praktijkdag bestaat uit zo’n twintig unieke workshops, gebaseerd op de zes programmalijnen en afgestemd op de actualiteit en behoeften van de deelnemers. Ook de overgang ‘van werk naar werk’ komt daarbij regelmatig aan de orde.
  • Vraagbaak: Achter het e-mailadres info@samenvoordeklant.nl bevindt zich een helpdesk waar vragen van bestuurders, beleids- en uitvoerende medewerkers op een praktische, laagdrempelige manier snel worden beantwoord.
  • Toolkit: De toolkit Participatie en Banenafspraak bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de Participatiewet en de Banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren. Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Momenteel zijn er instrumenten in de maak die zich richten op het aan het werk ‘houden’ van mensen. Denk aan de Routewijzer naar werk, een instrument dat informatie biedt aan mensen met psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar werk of die werken aan hun re-integratie.
  • Aanjagers: De ‘Aanjagers’ van de Programmaraad kunnen Arbeidsmarktregio's ondersteunen bij het organiseren van de samenwerking in de regio. Deze experts met kennis van veranderkundige trajecten organiseren ook intervisiesessies tussen verschillende Werkgeversservicepunten tijdens de Praktijkdagen.
  • De Detacheringswijzer: De 'Detacheringswijzer’ ondersteunt het ontwikkel- en besluitvormingsproces van gemeenten en sociale werkbedrijven door de relevante overwegingen in beeld te brengen. Daartoe is onderzocht hoe een aantal gemeenten en sociale werkbedrijven dit vraagstuk aanpakken, waar zij tegen aan lopen en hoe ze dat oplossen.