Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

05 september 2013
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft met de regio Drechtsteden afspraken gemaakt over 1.000 leerwerkplekken voor jongeren.
26 augustus 2013
Het Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid organiseert in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vier bijeenkomsten voor organisaties/sociale partners die vragen hebben over de Regeling sectorplannen en/of over het opstellen van een sectorplan. Deze zullen ‘s middags plaatsvinden op:
14 augustus 2013
In de Staatscourant is vandaag de subsidieregeling gepubliceerd voor de cofinanciering van de zogeheten sectorplannen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken, om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Zij stellen samen sectorplannen op. De plannen worden voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door de sectoren zelf.
29 juli 2013
Het stelsel van de sociale zekerheid kan alleen functioneren wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en op alle fronten samenwerken. Met eenzelfde doel voor ogen: effectiever werken voor onze klanten. We doen publiek wat moet en privaat wat kan. Als gevolg van de bezuinigingen is verdere intensivering van de samenwerking met andere dienstverleners en partners extra noodzakelijk.
01 juli 2013
Met de € 25 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, wil zij voortbouwen op de goede resultaten die geboekt zijn tijdens het Actieplan Jeugdwerkloosheid uit 2009. Wat waren de resultaten en de succesvolle projecten uit de regio? Klik hier voor meer informatie over de geleerde lessen.
01 juli 2013
Met de € 25 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, wil zij voortbouwen op de goede resultaten die geboekt zijn tijdens het Actieplan Jeugdwerkloosheid uit 2009. Wat waren de resultaten en de succesvolle projecten uit de regio? Klik hier voor meer informatie over de geleerde lessen.
21 juni 2013
In deze notitie presenteren wij een aantal ontwikkelvarianten voor werkgeversdienstverlening/-benadering tussen gemeenten en UWV. Deze varianten zijn gebaseerd op de praktijk en houden rekening met de nieuwe kaders waarbinnen UWV en gemeenten hun samenwerking op dit vlak moeten vormgeven door de gewijzigde wet SUWI en de Wet werken naar vermogen (Wwnv).
10 juni 2013
De site onbeperktondernemen.com van SBCM, het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening, laat reguliere werkgevers zien dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een diversiteit aan werkzaamheden kunnen uitvoeren in veel verschillende sectoren. Ook u kunt de voorbeelden gebruiken om werkgevers te laten zien welke werkzaamheden deze mensen allemaal kunnen verrichten.
04 juni 2013
De gemeente Breda, ATEA-groep, gemeente Roosendaal, het UWV, Start People en Werk en Vakmanschap zijn sinds 1 juni intensief gaan samenwerken om de doorstroom van werkzoekenden uit de regio West-Brabant naar de arbeidsmarkt te verbeteren.
04 juni 2013
Op maandag 3 juni organiseerden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Programmaraad een webinar voor de coördinatoren jeugdwerkloosheid van de arbeidsmarktregio's.

Pagina's