Nieuwe releases

Verbeteren en uitbreiden van digitale dienstverlening UWV

De arbeidsmarktregio’s gebruiken UWV-systemen om de arbeidsmarkt volledig transparant te maken. Zij zijn natuurlijk gebaat bij regelmatige updates waarin hun wensen zijn verwerkt. UWV werkt constant aan het verbeteren en uitbreiden van de digitale dienstverlening. De verbetering van de stabiliteit van de UWV-systemen en de verwerking van wetswijzigingen hebben daarbij de hoogste prioriteit. De andere wijzigingen dragen bij aan het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een overzicht van de belangrijke nieuwe releases in 2016.

Nieuwe mogelijkheden rond de Banenafspraak

 • Het klantvolgsysteem Sonar en het Doelgroepregister worden aan elkaar gekoppeld. Daardoor zijn de werkzoekenden die in het Doelgroepregister staan, automatisch herkenbaar in Sonar. Dit geldt voor alle werkzoekenden die gemeenten en UWV in Sonar hebben geregistreerd.
 • Werkzoekenden kunnen in hun cv op de site werk.nl aangegeven dat zij onder de doelgroep van de Banenafspraak gevonden willen worden. Werkgevers kunnen dit dan zien op werk.nl.
 • Voor werkgevers wordt het mogelijk om direct inzicht te krijgen in de beschikbare kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de applicatie Kandidaatverkenner Banenafspraak.

 

Nieuwe mogelijkheden rond werkzoekendendienstverlening

 • De aanvraag van een bijstandsuitkering en de registratie als bijstandsgerechtigde in Sonar worden samengevoegd. Werkzoekenden die een bijstandsuitkering aanvragen, worden dan automatisch geregistreerd in Sonar.
 • Ook de aanvraag van een WW-uitkering en de registratie van werkzoekende in Sonar worden samengevoegd.
 • Het cv op werk.nl wordt aangepast. Zo wordt het invullen van het cv makkelijker door een overzichtelijk vierstappenplan. Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking zijn enkele vragen aan de cv-maker toegevoegd. Hierdoor kunnen zij hun mogelijkheden en voorkeuren voor werk beter aangeven.
 • De Werkmap wordt aangepast. Deze map krijgt een persoonlijk dashboard met een helder overzicht van onder andere berichten en verplichte taken. Ook kan een werkzoekende zoekcriteria in verband met vacatures opslaan in de Werkmap. Hij of zij krijgt dan een e-mail bij een vacature die aansluit bij deze criteria.

 

Nieuwe mogelijkheden rond werkgeversdienstverlening

 • Het klantvolgsysteem van het werkgeversbestand in WBS is verder doorontwikkeld. Hierdoor kunnen professionals van gemeenten en UWV afspraken, acties en gespreksverslagen met werkgevers vastleggen en delen.
 • Gebruikers van gemeenten kunnen hun persoonlijke contactgegevens vastleggen in WBS.
 • Er komt een koppeling tussen WBS en het Suwi Bedrijven Register (kopie register Kamer van Koophandel). Dit zorgt voor een actueel en schoon werkgeversbestand.
 • Voor werkgevers wordt het mogelijk om cv’s van kandidaten te bewaren bij zoekopdrachten.

Rol van Programmaraad in wijzigingsproces

De Programmaraad heeft een grote inbreng in het wijzigingsproces van het UWV Portaal<link naar subpagina Samenwerking bij UWV Portaal>. De projectleider Transparantie en een van de aanjagers van de Programmaraad zijn lid van het Strategisch gebruikersoverleg. Dit overleg stelt de wijzigingsagenda vast. Het Strategisch gebruikersoverleg zorgt ook voor de coördinatie bij de werkagenda ICT van de Programmaraad en bewaakt de voortgang van de onderdelen van deze agenda.

Links

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.